Yapı Kredi Mobil Playlileri tatile gönderiyor! | Playcard

Yapı Kredi Mobil Playlileri tatile gönderiyor!

Yapı Kredi Mobil Playlileri tatile gönderiyor!

20 Haziran’a kadar Yapı Kredi Mobil‘e giriş yapan Playliler, etstur'dan 1.000 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Hemen Yapı Kredi Mobil'e giriş yap, tatile gidecek 20 şanslı Playliden biri sen ol. Üstelik yapacağın her işlemle ek çekiliş hakkı kazan, şansını arttır!

Yapı Kredi Mobil'e TC Kimlik Numarası veya Kullanıcı Kodu ile giriş yapabilirsin.

Kampanya Koşulları

Bu kampanya hakkında ne düşünüyorsun?

Kampanya Koşulları
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2017tarih ve 58259698-255.01.02/1192-2863 sayılı izni ile 19.05.2017 (saat: 00:01) – 20.06.2017 (saat: 23:59)tarihleri arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
 • Kampanya tarihleri arasında, Türkiye genelinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye ait Bireysel Mobil Şube bankacılık kanallarının kullanımını arttırmak amacıyla, 18-24 yaş müşterilerimize özel, kullanıcı kodu / TCKN ve şifresiyle veya GÖZ-ID ile Bireysel Mobil Şubesine (ücretsiz) giriş yapanlara 1 çekiliş hakkı, ayrıca Bireysel Mobil Şube'den yapacakları finansal işlemlerden Para Transferleri (EFT, Havale, Cebe Havale), Ödemeler (Faturalar, Kredi Kartı Borç Ödeme, Hazır Kart TL Yükleme, MTV Ödeme), Yatırım İşlemleri (Döviz/Altın Alış-Satış, Vadeli Hesap Açılışı, Fon Alış/Satış), Kredi Kartı İşlemleri (Sanal Kart Tanımlama, Sanal Kart Limit Tanımlama) ve Kredi İşlemleri (Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu, Konut Kredisi Başvurusu, Taksit Ödeme) herhangi birini yapanlara her işlem için 1 çekiliş hakkı verilecektir.
 • Çekiliş, 05.07.2017 saat 12:00’de, TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. Levazım Mh. Korukent Sitesi D Blok Zemin Kat Levent / İstanbul adresinde halka açık şekilde yapılacaktır.
 • Yapılacak olan çekilişte; 20 kişiye ETSTUR 1.000 TL’lik Hediye Çeki (Birim fiyat: 1.000 TL) hediye edilecektir.
 • Kampanya sadece Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 18-24 yaş müşterilerine yöneliktir. Kampanyaya Yapı Kredi Bireysel Mobil Şube'sinden yapılan katılımlar ücretsizdir.
 • Kampanyaya katılım mobil şubesine giriş yapanlar için 1, işlem yapanlar için 19, toplam 20 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.
 • Müşteriler, mobil şube uygulamasını güncelleyerek, GÖZ-ID tanımlaması yapabilirler.
 • Göz - ID uygulaması ile katılım; Mobil Şube'ye giriş yaparak Ayarlarım menüsünden "Göz ID Aktivasyonu" adımı ile ilerleyerek "Göz-ID ile Giriş" seçeneğini aktif ettikten sonra giriş yapan kişinin gözlerini tanıtması gerekecektir.
 • Tanımlama için gerekli sayıda görsel alındıktan sonra Yapı Kredi Mobil girişlerinde Göz-ID özelliğini kullanabilecek ve kampanyaya katılım gerçekleştirebileceklerdir.
 • Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.
 • Kampanyaya Etstur’un tüm acentalarının bünyesinde yer alan tüm otel ve ulaşım (karayolu, havayolu, denizyolu) hizmetleri dahildir.
 • Hediye çeki; ayrıca otel + uçak + seyahat sigortası + transfer hizmetleri gibi paket rezervasyonlar ile yurtiçi, yurtdışı, Kıbrıs, kültür turlarını içeren seyahatlerde kullanılabilir.
 • Hediye çekini; sadece Etstur acentalarını veya Etstur’a ait 444 0 387 veya 0850 955 5555 çağrı merkezini arayarak, hediye çeki üstündeki kodu ibraz ederek, rezervasyon ve indirim yaptırarak kullanabilirler.
 • Hediye çeki toplamda KDV dahil 1.000 TL olacak şekilde, Etstur acentaları veya Etstur’a ait 444 0 387 veya 0850 955 5555 çağrı merkezini arayarak, farklı tarihlerde ve farklı rezervasyonlarda parçalı olarak kullanılabilir.
 • Hediye çekleri 14 Ağustos 2017 – 31 Mart 2018 tarihleri arasında geçerli olacaktır ve bu tarihler arasından Etstur bünyesinde rezervasyon yaptırılması gereklidir. Yapılacak rezervasyonlarda en son kullanım tarihi 31 Mart 2018’dir.
 • Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
 • Hediye çekleri talihli adına düzenlenecek olup, nakde çevrilemez ve başkasına devredilemez.
 • Müşterilerin çekiliş kazanması durumunda, asil ve yedek talihlilerin ad, soyad ve adres bilgileri çekiliş heyetine sunulmak üzere, Yapı ve Kredi Bankası tarafından Noter ve TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. ile paylaşılacaktır.
 • Kampanya kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne aşağıda ulaşabilirsiniz.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. çalışanları ve 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.
 • İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV vergileri dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
 • Asil ve yedek talihliler 07.07.2017tarihinde Posta Gazetesi’ndeilan edilecektir. İkramiye kazanan asil talihlilerin 22.07.2017,yedek talihlilerin ise 06.08.2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Asil ve yedek talihlilere iadeli taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.
 • Bu hususlar, piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır.
 • Piyango için ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir.
 • Çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi ("Banka") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Milli Piyango İdaresi gözetiminde Banka tarafından yürütülecek olan "ETS Tur Tatil Çekilişi" ("Çekiliş") kapsamında ve çekilişin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla ve ayrıca Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Bankamızın ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Bankamız tarafından Çekiliş'e ilişkin hizmetlerin sunulması amacıyla ve ayrıca Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Bankamızın ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere söz konusu işlemleri Bankamız ve sizin adınaza gerçekleştirecek olan şirkete 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Bankamız tarafından fiziki veya elektronik kanallar yoluyla, Çekiliş'e katılımınıza ilişkin değerlendirmeler kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma metninden belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.